Skytekonkurranser

Skytekonkurranser arrangeres for barn helt ned til 9-10 år. I skyting konkurrerer jenter og gutter i samme klasse, og sporten passer for begge kjønn. De fleste konkurransene arrangeres for ungdommer og voksne, og man skyter både på bane og i felten.

Leirdueskyting er også en vanlig konkurransesport som er populær i mange land. Norges Skytterforbund arrangerer konkurranser innenfor rifleskyting, pistolskyting, leirdueskyting og viltmålskyting. Skiskyting er også en veldig populær idrett i Norge. I tillegg finnes grenene metallsilhuettskyting og praktisk skyting. Praktisk skyting er presisjonsskyting i kamplignende situasjoner.

Mange skytterklubber organiserer egne konkurranser for klubbens medlemmer, og det arrangeres også regionale konkurranser og norgesmesterskap. NM ble første gang arrangert i 1929. Det frivillige Skyttervesen organiserer konkurranser der man skyter med armégevær. Den mest kjente av disse konkurransene, er landsskytterstevnet, der det kåres skytterkonge eller skytterdronning. Noen skyttere spesialiserer seg innen én gren av skytesporten, mens andre deltar i flere grener.