Nov 10 2014

Skytekonkurranser

Skytekonkurranser arrangeres for barn helt ned til 9-10 år. I skyting konkurrerer jenter og gutter i samme klasse, og sporten passer for begge kjønn. De fleste konkurransene arrangeres for ungdommer og voksne, og man skyter både på bane og i felten.

Leirdueskyting er også en vanlig konkurransesport som er populær i mange land. Norges Skytterforbund arrangerer konkurranser innenfor rifleskyting, pistolskyting, leirdueskyting og viltmålskyting. Skiskyting er også en veldig populær idrett i Norge. I tillegg finnes grenene metallsilhuettskyting og praktisk skyting. Praktisk skyting er presisjonsskyting i kamplignende situasjoner.

Mange skytterklubber organiserer egne konkurranser for klubbens medlemmer, og det arrangeres også regionale konkurranser og norgesmesterskap. NM ble første gang arrangert i 1929. Det frivillige Skyttervesen organiserer konkurranser der man skyter med armégevær. Den mest kjente av disse konkurransene, er landsskytterstevnet, der det kåres skytterkonge eller skytterdronning. Noen skyttere spesialiserer seg innen én gren av skytesporten, mens andre deltar i flere grener.


Nov 7 2014

Skyting i OL

Med unntak av årene 1904 og 1928, har skyting vært på programmet under alle sommer-OL siden 1896. I begynnelsen var det veldig mange skyteøvelser, og de var ikke spesielt standardiserte eller regulerte. I 1932 var det bare to olympiske skyteøvelser, men i 2000 og 2004 var det hele sytten skyteøvelser totalt. I 2008 ble antallet redusert til 15 øvelser. I mange år konkurrerte kvinner og menn sammen, men senere ble øvelsene delt inn i herreklasser og dameklasser. Det arrangeres fortsatt flest olympiske skyteøvelser for menn.

Antall deltakere i de olympiske skyteøvelsene er begrenset til 390, og det skytes to kvalifiseringer for å kunne delta i de olympiske lekene. Det settes en grense på maksimalt to skyttere per øvelse fra hvert land. Dersom en skytter har kvoteplass på én øvelse, kan de også delta i andre øvelser, så sant de har kvalifisert seg. De fleste deltakerne velger å konkurrere innen flere, nærliggende øvelser, men kvinner som konkurrerer i 25 m silhuettpistol, Skeet og Trap har ingen nærliggende øvelser de kan delta i.

Norge har mange olympiske medaljer innen skyting, men ingen av de norske utøverne klarte å vinne medaljer under OL i 2012. Sør-Korea, USA, Italia og Kina ble de beste landene i mesterskapet. USA og Kina er også de to landene som har tatt flest olympiske skytemedaljer totalt sett, men Norge ligger faktisk på sjetteplass på denne statistikken, og har mange gode prestasjoner å vise til. Likevel er nok USA, Kina og Sør-Korea blant landene som kommer til å være favorittippet foran sommerlekene i 2016.

Olympisk skyting har tidligere fått lite sendetid på norsk TV, men etter at nett-TV kom, og det ble flere kanaler som kunne vise ulike grener samtidig, har også skyting fått mer sendetid, slik at nordmenn kan følge de norske utøverne direkte.


Nov 1 2014

Skyting

Skyting deles inn i flere grener. Noen skyter for å jakte, mens andre bare skyter på blink eller leirduer. Uansett hva man foretrekker, krever skyting at man trener jevnlig for å holde kunnskapene ved like. Skyting krever god konsentrasjon og presisjon, enten man skal jakte eller konkurrere. Å skyte på blink er en morsom hobby som passer både for kvinner og menn.

Norge har mange gode konkurranseskyttere, også skyttere som hevder seg på internasjonalt nivå. Norske skyttere har tatt medaljer innen de fleste store mesterskap, inkludert EM, VM og OL. Dersom man vil begynne med konkurranseskyting, er det lurt på kontakte en lokal skyteklubb. Hvis man vil jakte med skytevåpen, bør man kontakte den lokale avdelingen av Norges Jeger og Fiskerforbund. Det er regler for hvor gammel man må være for å skyte med ulike typer våpen. Det er også mange regler man må følge dersom man driver med konkurranseskyting.